پروژه حصار

تحویل شده
وضعیت پروژه: تحویل شده

آدرس: کرج میدان حصار خیابن دهخدا خط اول روبروی پارک خلاقیت و فن آوری
تعداد طبقات :5 طبقه مسکونی
تعداد بلوک: 3
تعداد واحد: 105