پروژه فردیس

تحویل شده
وضعیت پروژه: تحویل شده

آدرس : فردیس کرج سه راه حافظیه خیابان امام خمینی خیابان سعدی غربی جنب پلاک 41
تعداد طبقات: 6 طبقه مسکونی
تعداد بلوک: 3
تعداد واحد: 144