پروژه یاس

تحویل شده
وضعیت پروژه: تحویل شده

آدرس: تهران میدان نوبنیاد خیابان شهید لنگری خیابان صنایع کوچه مهرداد کوی مهشید پلاک 14
تعداد طبقات: 7 طبقه مسکونی
تعداد بلوک: 2
تعداد واحد:96