پروژه مهرآباد

تحویل شده
وضعیت پروژه: تحویل شده

آدرس: تهران مهرآباد جنوبی بزرگراه فتح خیابان طالقانی خیابان شهید واشقانی کوچه لاله قطعه دوم شمالی
تعداد طبقات: 6 طبقه مسکونی
تعداد بلوک: 3
تعداد واحد: 119