پروژه شقایق

تحویل شده
وضعیت پروژه: تحویل شده

آدرس: تهران بزرگراه حکیم غرب سازمان برنامه شمالی خیابان منوچهری شرقی روبروی دبستان شهدای معلم
تعداد طبقات: 7 طبقه مسکونی
تعداد بلوک: 3
تعداد واحد: 210