اطلاعیه پیش فروش واحد های تجاری پروژه نسترن

اعضاء محترم پروژه نسترن

با سلام و احترام و آرزوی سلامتی,همانطور که اطلاع دارید درآمد حاصل از فروش واحد های تجاری از همان ابتدا به طور تقریبی محاسبه و از کل هزینه ها کسر و قیمت پایه هر متر مربع بنای مفید مسکونی علی الحساب اعلام شده است. اکنون با توجه به ضرورت پیشرفت هر چه سریع تر پروژه و اجرای عملیات نازک کاری همزمان با سفت کاری و لزوم تامین منابع مالی مورد نیاز به منظور کاهش فشار بر اعضاء آغاز فروش واحد های تجاری را به شرح زیر با اولویت همکاران عضو اعلام می نماید.
1- قیمت هر متر مربع بنای مفید تجاری 250.000.000 ریال
2- هر عضو (افرادی که بدهی ندارند)می تواند 1 تا 3 متر مربع را به صورت مشاعی خریداری کند که به ترتیب باید بهای آنرا در مدت سه ماه پرداخت کنند.
3- از تاریخ 99/03/25 تا 10 روز هر فرد می تواند یک سهم مشاعی (یک تا سه متر) را خریداری نموده و اگر ظرفیت باقی بماند مجدداً افراد می توانند پس از پایان مهلت ده روز از 99/04/05 نسبت به خرید سهم مشاعی مانند مرحله اول خرید کنند که در همان مدت سه ماه باید جمع بهای هر دو سهم را بپردازند.
4- متقاضیان از تاریخ 99/03/25 می توانند بهای یک متر مربع سهم مشاعی را به شماره حساب 459800175908 بانک سپه نزد شعبه مطهری غربی کد 459 واریز و فیش آنرا جهت عقد قرارداد و تعیین متراژ به دفتر شرکت ارائه دهند.
5- اگر پس از پایان 20 روز باز هم بخشی از متراژ فروش نرود شرکت با اعلام عمومی و تعیین قیمت جدید باقی مانده را به اعضای متقاضی و یا سایرین واگذار می کند.
6- پس از تکمیل واحد های تجاری و یا اتمام کل پروژه اگر شخصی اعم از افراد حقیقی یا حقوقی خواهان خرید کل یا بخشی از مجموعه تجاری باشند به اطلاع اعضاء رسانده خواهد شد و هر کسی بخواهد سهم خود را بفروشد از سود حاصله بهره مند خواهد شد.
7- افراد فقط به صورت مشاعی خرید می کنند و برای هیچ فردی امکان تعیین حدود وجود ندارد و پس از خرید سهم هرگونه ادعایی از طرف اعضاء به منظور تعیین محل خریداری شده ساقط و فاقد اعتبار است.
8- به موازات پیش فروش واحد های تجاری اعم از فروش به اعضاء و یا سایر افراد تا زمان انتخاب واحد همچنان اقساط پنجاه میلیون ریالی باید هر ماه پرداخت شود. (اولین قسط 99/04/01)
9- کلیه اعضاء پس از خرید می توانند سهم خود را به اعضاء یا دیگران فقط با قید سهم مشاعی واگذار کنند.
10- برای پیشرفت هرچه سریعتر پروژه به موازات تحقق موارد فوق مدیر عامل شرکت هر دو هفته یکبار در محل پروژه با رابطین محترم و دو تا سه نفر از اعضاء متخصص در امور ساختمانی جلسه برگزار می کنند و نتایج آن از طریق سایت شرکت به اطلاع سایر اعضاء رسانده می شود.
11- کل متراژ مفید واحد های تجاری 860 متر مربع می باشد.
12- پس از فروش واحد های تجاری و کسر درآمد حاصله از هزینه ها زمان انتخاب واحد قیمت هر متر مربع بنای مفید اعلام می شود و در صورتی که بخشی از متراژ واحد های تجاری که اعضاء نخریده باشند در پایان پروژه فروخته شود مابه التفاوت مبلغ نیز مجددا از هزینه ها هنگام تسویه نهایی با اعضاء کسر می شود.
13- امید است با تحقق موارد فوق و تامین منابع مالی مورد نیاز و جلسات مشترک با رابطین محترم پروژه هر چه سریع تر و بهتر پیشرفت کند.
14- بالاجبار با کسانی که بدهی دارند و یا وام خود را تسویه نکرده اند برابر مفاد قرارداد عمل خواهد شد.
15- اگر واحدهای تجاری طبق شرایط فوق در مدت مذکور توسط اعضاء محترم یا سایرین خریداری نشود و موکول به اتمام پروژه شود کلیه هزینه های پروژه باید توسط اعضاء تامین شود.

دفتر شرکت