پروژه گلسار

در حال ساخت
وضعیت پروژه: در حال ساختتاریخ 1400/07/27

اجرای عایق کاری و قیرگونی بام پروژه

اجرای عملیات آماده سازی بستر محوطه پروژهآدرس: تهران ازگل خیابان قائم خیابان گلستان دوم کوچه گل آذین جنب ساختمان گل آذین
تعداد طبقات: 11 طبقه مسکونی
تعداد بلوک: 2
تعداد واحد: 121