پروژه نسترن

در حال ساخت
وضعیت پروژه: در حال ساخت

::1402/08/23::

جرای عملیات عمرانی در پروژه


لوله کشی برق جهت کولر گازی

کناف طبقه پنجم شمالی و جنوبی

گچکاری طبقه سوم شمالی

لوله کشی سرد وگرم طبقه دهم جنوبی

لکه گیری طبقه پنجم جنوبی

ادامه استر نمای بلوک جنوبی

چهارچوب گذاری داخل واحدها و بالکن ها طبقات اول تا هفتم بلوک جنوبی و طبقات اول تا پنجم شمالی به اتمام رسیده

شروع فرم گذاری نما در بلوک شمالی
آدرس: تهران میدان پونک بلوار عدل خیابان گلزار یک غربی پلاک 42
تعداد طبقات: 11 طبقه مسکونی
تعداد بلوک: 4
تعداد واحد: 286