پروژه نسترن

در حال ساخت
وضعیت پروژه: در حال ساخت

00/03/13::

جرای عملیات عمرانی در پروژه

بتن ریزی سقف نهم مسکونی
شروع دیوار چینی طبقه هشتم شمالی
ادامه تاسیسات در طبقه چهارم جنوبی و پنجم شمالی

اتمام گچ وخاک طبقه هفتم جنوبی و طبقه ششم شمالی


و سایر عملیات عمرانیآدرس: تهران میدان پونک بلوار عدل خیابان گلزار یک غربی پلاک 42
تعداد طبقات: 11 طبقه مسکونی
تعداد بلوک: 4
تعداد واحد: 286