پروژه نسترن

در حال ساخت
وضعیت پروژه: در حال ساخت

00/06/9::

جرای عملیات عمرانی در پروژه

دیوار چینی طبقه هشتم و نهم
شروع ارماتوربندی سقف آخر
ساخت چهارچوب‌های دربها
گچکاری طبقه هفتم و هشتم


و سایر عملیات عمرانیآدرس: تهران میدان پونک بلوار عدل خیابان گلزار یک غربی پلاک 42
تعداد طبقات: 11 طبقه مسکونی
تعداد بلوک: 4
تعداد واحد: 286