پروژه نسترن

در حال ساخت
وضعیت پروژه: در حال ساخت

::1402/06/27::

جرای عملیات عمرانی در پروژه

شروع سیمانکاری نمای بلوک جنوبی

اجرای کناف طبقه سوم شمالی

اجرای کناف طبقه دوم جنوبی

چهارچوب گذاری داخل واحدها و بالکن ها طبقات اول تا هفتم بلوک جنوبی و طبقات اول تا پنجم شمالی به اتمام رسیده

شروع فرم گذاری نما در بلوک شمالی
آدرس: تهران میدان پونک بلوار عدل خیابان گلزار یک غربی پلاک 42
تعداد طبقات: 11 طبقه مسکونی
تعداد بلوک: 4
تعداد واحد: 286