پروژه معلم

تحویل شده
وضعیت پروژه: تحویل شده

آدرس: تهران یافت آباد غربی میدان معلم بلوار مدائن نبش خیابان امام زمان (عج)
تعداد طبقات: 8 طبقه مسکونی
تعداد بلوک: 1
تعداد واحد: 120