پروژه شبنم

در حال ساخت
وضعیت پروژه: در حال ساخت

1400/02/13

  • فونداسیون بر اساس نقشه جدید اصلاح و حدود 80 درصد آن اجرا شده است. چاله آسانسور 2 متر به سمت غرب اصلاح شده است.آدرس: تهران خیابان ولنجک خیابان 26 روبروی جنب پلاک 28
تعداد طبقات: 9 طبقه مسکونی
تعداد بلوک: 2
تعداد واحد: 72