پروژه زنبق

تحویل شده
وضعیت پروژه: تحویل شده

آدرس: تهران خیابان ولنجک خیابان نوزدهم شرقی قطعه دوم شمالی
تعداد طبقات: 12 طبقه مسکونی
تعداد بلوک: 1
تعداد واحد: 96