اطلاعیه نحوه پرداخت پروژه نسترن

*بسمه تعالی*

اعضای محترم پروژه نسترن
با سلام و آرزوی سلامتی نظر به درخواست تعدادی از اعضاء که از وام استفاده کرده اند مبنی بر افزایش مهلت واریزی بدهی و… موارد زیر به اطلاع می رساند:
1- کلیه همکاران می توانند نصف مبلغ بدهی را تا تاریخ ۹۸/۱۲/۱۵ و مابقی را تا ۹۹/۱/۲۰ به حساب شرکت واریز کنند. با تحقق کامل این بند امکان خرید بعضی از اقلام قبل از پایان سال فراهم می شود.
2- افرادی که بدهی دارند چه وام گیرندگان و یا سایر اعضا با رعایت بند 1 این اطلاعیه تا تاریخ ۹۸/۱۲/۱۵ باید بدهی خود را تسویه کنند( نصف مبلغ وام + بدهی جاری برای وام گیرندگان و مبلغ بدهی برای سایرین)
3- در مورد قیمت تمام شده طبق روال پروژه های قبلی هنگام انتخاب واحد و عقد متمم قرار داد مبلغی که اعلام می شود سعی خواهد شد که با همان مبلغ و هزینه های اخذ پایان کار پروژه تکمیل شود ولی اگر از آن به بعد تا زمان اتمام پروژه قیمت اقلام به طور غیر منتظره ای افزایش مستمر داشته باشند بدیهی است تأثیراتی خواهد داشت که پس از محاسبه کل هزینه ها و کسر درآمد حاصل از فروش واحد های تجاری قیمت نهایی اعلام خواهد شد.
4- در پایان امید است با همکاری و تشریک مساعی جمعی، پروژه با شرایط مناسب و در زمان مقرر با حفظ منافع اعضاء آماده تحویل شود.
5- با عنایت به ضرورت رعایت موارد بهداشتی در شرایط فعلی جامعه لطفاً فیش های واریزی را به صورت تلفنی اطلاع دهید و از مراجعه حضوری خودداری فرمائید و در زمان مساعد اصل فیش را به مسئول مربوطه تحویل دهید.
6-افرادی که وام نگرفته اند با قسط 98/12/1  دویست و هفتاد و پنج میلیون تومان پرداخت کرده اند سایر افراد کسری واریزی خود را با رعایت مفاد اطلاعیه امروز مورخ 98/12/7 باید پرداخت کنند.

                                

 

با تشکر
دفتر شرکت

تغییر ساعت کاری شرکت

همکاران محترم
با سلام و آرزوی سلامتی با توجه به شرایط بهداشتی جامعه ساعت کار شرکت از روز سه شنبه مورخ ۹۸/۱۲/۰۶ تا اطلاع ثانوی از ساعت 9 تا 12:30 و پنج شنبه ها هم تعطیل است تقاضا دارد برای حفظ سلامتی خودتان حتی المقدور موارد کاری را غیر حضوری و از طریق تلفن های شرکت پیگیری فرمایید.

با تشکر
دفتر شرکت

اطلاعیه بهداشتی در خصوص عدم مراجعه حضوری به دفتر شرکت

اعضاء محترم پروژه ها:

با سلام و احترام به منظور حفظ سلامتی اعضاء محترم خواهشمند است تا عادی شدن شرایط بهداشتی جامعه از مراجعه به دفتر شرکت جهت تحویل فیش های واریزی و …. خودداری فرمائید. ملاک محاسبه امتیاز هر فرد در هر پروژه زمان واریزی اقساط می باشد. بدیهی است در ساعات کاری همکاران شرکت به صورت غیر حضوری پاسخگو اعضاء محترم می باشند.

 

با آرزوی سلامتی                                                                                            

دفتر شرکت                                                                                             

اطلاعیه زمان انتخاب واحد و اتمام پروژه نسترن

بسمه تعالی

اعضاء محترم پروژه نسترن

با سلام. نظر به لزوم آگاهی همکاران محترم در مورد زمان انتخاب واحد و اتمام پروژه موارد زير را جهت اطلاع و اقدام مقتضی به استحضار می رساند:

1- هريک از اعضاء اگر به هر دليلي تا کنون برخي از فيش هاي واريزي خود را به دفتر شرکت تحويل نداده اند حداکثر تا 98/12/08 اصل فيش را به مسئول مربوطه در شرکت تحويل و رسيد دريافت کنند. فيش هايي که بعد از تاريخ مذکور ارائه شود در امتياز بندي محاسبه نمي شود.

2- با توجه به اينکه کليه اقساط وام هاي دريافتي اعضاء (207 نفر) با سود متعلقه توسط شرکت پرداخت و در اواسط تابستان سال جاري کل وام آنان تسويه شده است لذا به منظور يکسان شدن واريزي آنها با ساير اعضاء ما به التفاوت کسري واريزي وام خود را بايد تا 98/12/12 به حساب شرکت واريز و تسويه نمايند.

3- هريک از اعضا اگر به هر دليلي کسري واريزي دارند مشروط بر اينکه مشمول بند هاي 4 و 5 از ماده پنج قرار داد في مابين نشوند آنها نيز بايد تا 98/12/12 بدهي خود را تسويه نمايند.

4- با توجه به زمان بندي پيش بيني شده جهت اتمام و تحويل پروژه در آخر خرداد سال 1400 و لزوم افزايش عوامل اجرايي و ساعت کار کليه افراد مشمول بندهاي 3 و 2 اين اطلاعيه بايد تا تاريخ هاي ذکر شده بدهي خود را پرداخت کنند. بديهي است عدم پرداخت بدهي در محاسبه امتياز تأثير دارد.

5- انتخاب واحد افراد گروه اول ( افراد بدون تأخير) طبق مفاد  قرارداد روز شنبه 99/02/20 رأس ساعت 9 صبح در محل پروژه انجام مي شود.

6- پس از تعيين واحدهاي گروه اول ساير افراد به ترتيب تعداد روزهاي تأخير جهت انتخاب واحد مراجعه خواهند کرد.

7- زمان عقد متمم قرار داد کل هزينه ها شامل بهاي خريد زمين، عوارض شهرداري و هزينه هاي عمليات اجرايي تا آن تاريخ ( 99/02/20 ) محاسبه و قيمت نهايي هنگام تحويل موقت واحدها ( خرداد 1400 ) بر اساس هزينه تمام شده و پس از کسر درآمد حاصل از فروش واحدهاي تجاري که از ابتدا هم پيش بيني شده است محاسبه و اعلام مي شود. شايان ذکر است اولويت خريد واحدهاي تجاري با اعضاء مي باشد.

8- همزمان با امضاء متمم قرار داد 20 % مبلغ باقي مانده هر واحد بر اساس بند 3-5 قرارداد بايد توسط هريک از اعضاء پرداخت و مابقي به 12 قسط مساوي از 99/04/01 تا /1400/03/01 تقسم خواهد شد.

 

                                                                                                              با تشکر دفتر شرکت