اطلاعیه پروژه نسترن

اعضاء محترم پروژه نسترن
باسلام واحترام واَرزوی سلامتی جدول محاسبه قیمت هرواحد را به اطلاع می رساند افرادی که متمم قرارداد دریافت کرده اند ومبلغ 20درصد واریزی اَنها بیشتر از رقم مندرج دراین جدول می باشد مابه التفاوت ازاولین قسط اَنها کسر خواهد شد
با تشکر.دفتر شرکت.1400/4/10

 

دانلود فایل