اطلاعیه اعلام قیمت پایه پروژه نسترن

اعضاء محترم پروژه نسترن

با سلام و احترام قیمت پایه هر متر مربع به طور علی الحساب با توجه به  مخارج انجام شده و منابع مورد نیاز برای اتمام پروژه به شرح زیر اعلام می شود.

1- قیمت پایه علی الحساب برای هر متر مربع بنای مفید 5.500.000 تومان

2- به مبلغ فوق 12 % بابت مشاعات اضافه می شود ( بند 3-2 قرار داد)

3- متناسب با طبقه و موقعیت جغرافیایی در صد مربوطه به جمع مبلغ فوق اضافه می شود  ( بند 2-2 قرارداد و جدول زیر)

4- جمع سه مورد فوق در متراژ مورد نظر ضرب و قیمت آپارتمان مشخص می شود.

5- از مبلغ حاصله در بند 4 واریزی افراد کسر می شود.

6- 20 %مبلغ باقی مانده باید برای انعقاد قرار داد متمم واریز شود

7- 5 %مبلغ باقی مانده برای زمان تحویل کسر می شود

8-جمع بندهای 7 و6 از مبلغ باقی مانده در بند 5 کسر و مابقی به 12 قسط مساوی تقسیم می شود لذا کلیه اعضاء محترم باید متناسب با توانایی مالی خود نسبت به انتخاب واحد اقدام کنند.

جدول میزان افزایش در طبقات

واحدهای

بلوک های  

جنوبی

و شمالی

طبقه اول دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم نهم دهم یازدهم
درصد 3 4 5 6.5 8 9.5 11 13 14 15 15

 

با تشکر

دفتر شرکت