متمم اطلاعیه انتخاب واحد پروژه نسترن8-11-99

بسمه تعالی

پیرو اطلاعیه قبلی جهت انتخاب واحد پروژه نسترن به اطلاع کلیه اعضاء محترم می رساند انتخاب واحد بر اساس حروف الفبا می باشد و صرفاً افرادی که به آنها اطلاع داده می شود می توانند در روزهای تعیین شده به پروژه مراجعه نمایند. یادآوری می نماید روز پنج شنبه مورخ 99/11/9 دو گروه 5 نفره و روز جمعه صرفاً یک گروه 5 نفره که به آن ها اطلاع داده شده است برای انتخاب واحد می توانند مراجعه نمایند. از دیگر اعضاء محترم تقاضا دارد به هیچ وجه به پروژه مراجعه ننمایند زیرا مسئولین پروژه از پذیرش افرادی که دعوت نشده اند معذور هستند.

                                                                                                   با تشکر

                                                                                                دفتر شرکت