اطلاعیه تجاری پروژه نسترن

اعضاء محترم پروژه نسترن

با سلام و احترام

به اطلاع اعضاء محترم پروژه که متقاضی خرید واحد های تجاری در مرحله سوم هستند و تقاضای خود را ارائه کرده اند می رساند تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 99/5/11 فرصت دارند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ هفتصد و پنجاه میلیون ریال ( به ازای سه متر مربع برای هر فرد متقاضی در مرحله سوم) به شرکت مراجعه کنند هر گونه واریزی پس از این تاریخ پذیرفته نمی شود و متقاضیان صرفاً باید عضو پروژه مسکونی نسترن باشند.

 

با تشکر

  دفتر شرکت