اعضا محترم پروژه نیلوفر اطلاعیه شماره 2

شهردار محترم تهران جناب آقای دکتر حناچی

با سلام و احترام و آرزوی قبولی طاعات و قدردانی از الطاف صمیمانه حضرتعالی نسبت به اصحاب فرهنگ به استحضار می رساند پروژه این شرکت به شماره پرونده 10073095 در مراحل اداری صدور دستور نقشه متأسفانه با رأی اشتباه کمیسیون محترم باغات متوقف گردید که حدوداً شش ماه طول کشید تا رأی اصلاح و به منطقه ابلاغ شود از آنجا که رأی مذکور باعث تغییر برنامه زمان بندی پروژه و حتی تأثیرات منفی بر روحیه همکاران که عموماً بازنشستگان آموزش و پرورش شهر تهران داشته است تقاضا دارد موافقت و دستور فرمائید عملیات خاکبرداری زیر نظر مهندسین مشاور انجام تا به موازات هم مراحل صدور پروانه طی شود و هم بخشی از مدتی که به دلیل رأی اشتباه کمیسیون ماده هفت مراحل اداری پروژه متوقف گردیده بود جبران شود. شایان ذکر است اطراف زمین بنای احداثی وجود ندارد و تنها همسایه شمالی زمین فاصله قابل توجهی با محل گود برداری دارد که به هیچ وجه موجب نگرانی نخواهد شد هر چند که تمام موارد ایمنی نیز در نظر گرفته می شود.

به پیوست گزارش فعالیت های  این شرکت که در مدت فعالیت توانسته است 1700 واحد با قیمت تمام شده تکمیل و به اعضاء تحویل دهد تقدیم می شود.

 

                                                                                                   با تشکر مجدد

                                                                                                                       دفتر شرکت