اطلاعیه مجموعه تجاری پروژه نسترن

اعضاء محترم پروژه نسترن

با سلام و احترام به اطلاع متقاضیان خرید سهم مشاعی از مجموعه تجاری پروژه نسترن می رساند با توجه به شرایط بهداشتی جامعه می توانند از طریق اینترنت بانک واریزی اولیه (بهای یک متر مربع)را انجام دهند  و به منظور حفظ سلامتی خود و دیگران فیش آنرا به دفتر فاکس یا ارسال کنند و حتی المقدور از مراجعه حضوری خودداری فرمایند .

ضمناً در دو مرحله اولیه سهم مشاعی فقط به اعضاء محترم پروژه نسترن فروخته می شود.

با تشکر دفتر شرکت