اطلاعیه پروژه نسترن ۱۳۹۹/۰۲/۰۷

اعضاء محترم پروژه نسترن

 با سلام و آرزوی سلامتی و قبولی طاعات به استحضار می رساند علیرغم دادن مهلت حدوداً دو ماهه به کسانی که از مزایای تسهیلات دریافتی استفاده کرده اند برای پرداخت بدهی خود متأسفانه اکثریت آنها تا کنون مبلغ حداقل 380.000.000 ريال تفاوت واریزی با سایر افراد را پرداخت نکرده اند لذا به منظور حفظ حقوق سایر اعضاء و ضرورت پیشرفت سریع تر پروژه مجدداً تا 99/02/11 مهلت داده می شود که کل بدهی خود را پرداخت کنند بدیهی است در صورت عدم واریز مبلغ بدهی از 99/02/11 به بعد تأخیر محسوب خواهد شد.

                                                                                                با تشکر

                                                                                               دفتر شرکت