اعضاء محترم پروژه نسترن

با سلام و آرزوی سلامتی به استحضار می رساند:
1- قسط 99/2/1 مطابق اقساط قبلی باید پرداخت شود.
2- کلیه افرادی که بدهی تسهیلات خود را می بایست تا 99/1/20 پرداخت می کردند تا 99/2/3 فرصت دارند مبلغ بدهی را به حساب شرکت واریز کنند
3- افرادی که به هر دلیل در اسفند ماه نصف مبلغ بدهی را پرداخت نکردند آنها نیز تا 99/2/3 باید کل مبلغ را به حساب شرکت واریز کنند.
4- با توجه به شرایط بهداشتی جامعه و لزوم رعایت فاصله گذاری اجتماعی و اجتناب از ترددهای غیر ضروری پرداخت ها از طریق اینترنت بانک انجام و فیش های واریزی پس از عادی شدن شرایط جامعه به دفتر ارائه و رسید دریافت شود.
با تشکر و آرزوی سلامتی
دفتر شرکت