اطلاعیه پروژه نیلوفر 25-12-98

اعضای محترم پروژه نیلوفر ضمن آرزوی سلامتی و تبریک سال جدید زمان پرداخت اقساط جدید در سال آینده متعاقباً اعلام خواهد شد.

                                        با تشکر

                                     دفتر شرکت