اطلاعیه نحوه پرداخت پروژه نسترن

*بسمه تعالی*

اعضای محترم پروژه نسترن
با سلام و آرزوی سلامتی نظر به درخواست تعدادی از اعضاء که از وام استفاده کرده اند مبنی بر افزایش مهلت واریزی بدهی و… موارد زیر به اطلاع می رساند:
1- کلیه همکاران می توانند نصف مبلغ بدهی را تا تاریخ ۹۸/۱۲/۱۵ و مابقی را تا ۹۹/۱/۲۰ به حساب شرکت واریز کنند. با تحقق کامل این بند امکان خرید بعضی از اقلام قبل از پایان سال فراهم می شود.
2- افرادی که بدهی دارند چه وام گیرندگان و یا سایر اعضا با رعایت بند 1 این اطلاعیه تا تاریخ ۹۸/۱۲/۱۵ باید بدهی خود را تسویه کنند( نصف مبلغ وام + بدهی جاری برای وام گیرندگان و مبلغ بدهی برای سایرین)
3- در مورد قیمت تمام شده طبق روال پروژه های قبلی هنگام انتخاب واحد و عقد متمم قرار داد مبلغی که اعلام می شود سعی خواهد شد که با همان مبلغ و هزینه های اخذ پایان کار پروژه تکمیل شود ولی اگر از آن به بعد تا زمان اتمام پروژه قیمت اقلام به طور غیر منتظره ای افزایش مستمر داشته باشند بدیهی است تأثیراتی خواهد داشت که پس از محاسبه کل هزینه ها و کسر درآمد حاصل از فروش واحد های تجاری قیمت نهایی اعلام خواهد شد.
4- در پایان امید است با همکاری و تشریک مساعی جمعی، پروژه با شرایط مناسب و در زمان مقرر با حفظ منافع اعضاء آماده تحویل شود.
5- با عنایت به ضرورت رعایت موارد بهداشتی در شرایط فعلی جامعه لطفاً فیش های واریزی را به صورت تلفنی اطلاع دهید و از مراجعه حضوری خودداری فرمائید و در زمان مساعد اصل فیش را به مسئول مربوطه تحویل دهید.
6-افرادی که وام نگرفته اند با قسط 98/12/1  دویست و هفتاد و پنج میلیون تومان پرداخت کرده اند سایر افراد کسری واریزی خود را با رعایت مفاد اطلاعیه امروز مورخ 98/12/7 باید پرداخت کنند.

                                

 

با تشکر
دفتر شرکت