پروژه گلسار

در حال ساخت
وضعیت پروژه: در حال ساختتاریخ 1400/03/23

اجرای کاشی کاری طبقه هفتم مسکونی
اجرای گچ کاری طبقه نهم مسکونی
اجرای تیغه چینی طبقه دهم مسکونی
اجرای وال پست طبقه دهم مسکونی
اجرای سقف طبقه یازدهم مسکونیآدرس: تهران ازگل خیابان قائم خیابان گلستان دوم کوچه گل آذین جنب ساختمان گل آذین
تعداد طبقات: 11 طبقه مسکونی
تعداد بلوک: 2
تعداد واحد: 121