پروژه گلسار

در حال ساخت
وضعیت پروژه: در حال ساختتاریخ 1401/01/20

اجرای نصب داربست نمای شرقی
اجرای نصب درب های ضدسرقت
اجرای تکمیل نمای شمالی و باز کردن داربست آن
اجرای کاشی کاری سرویس طبقه یازدهم
اجرای گچ کاری راه پلهآدرس: تهران ازگل خیابان قائم خیابان گلستان دوم کوچه گل آذین جنب ساختمان گل آذین
تعداد طبقات: 11 طبقه مسکونی
تعداد بلوک: 2
تعداد واحد: 121