پروژه نیلوفر

در حال ساخت
وضعیت پروژه: در حال ساخت

1400/01/25 ::

اجرای جمع آوری درختان و گود برداریآدرس: تهران ضلع شمالی بزرگراه ارتش نبش شرقی بلوار سلمان (سوهانک)
تعداد طبقات: 11
تعداد بلوک: 4
تعداد واحد: 300