پروژه نیلوفر

در حال ساخت
وضعیت پروژه: در حال ساخت

1400/03/23 ::

خاک برداری پروژهآدرس: تهران ضلع شمالی بزرگراه ارتش نبش شرقی بلوار سلمان (سوهانک)
تعداد طبقات: 11
تعداد بلوک: 4
تعداد واحد: 300