پروژه نسترن

در حال ساخت
وضعیت پروژه: در حال ساخت

99/12/01::

جرای عملیات عمرانی در پروژه

در هر کدام از بلوکهای AوB در حال اجرای سقف هفتم می باشد
دیوارچینی و گچکاری و لوله کشی گاز و فاضلاب و اب سرد و گرم و برقکاری و اهنگری در طبقات مختلف در حال اجرا است.


و سایر عملیات عمرانیآدرس: تهران میدان پونک بلوار عدل خیابان گلزار یک غربی پلاک 42
تعداد طبقات: 11 طبقه مسکونی
تعداد بلوک: 4
تعداد واحد: 286