پروژه نسترن

در حال ساخت
وضعیت پروژه: در حال ساخت

::1401/09/20::

جرای عملیات عمرانی در پروژه

سيمانکاري قسمت جنوبي بلوک شمال

لوله کشي آتش نشاني طبقه پنجم بلوک جنوبي

لوله کشي آتش نشاني طبقه پنجم بلوک جنوبي سيمانکاري قسمت جنوبي بلوک شمالي قيروگوني سرويس بهداشتي طبقات سوم و چهارم و پنجم بلوک شمالي

شروع کاشيکاري سرويس هاي بلوک شماليادامه سيمانکاري بالکنهاي بلوک شمالي

لوله کشي پنج لايه طبقه يازدهم بلوک شمالي

مراحل پاياني ساخت چهارچوب و فريم

شروع کاشيکاري سرويس‌هاي بلوک شمالي

ادامه فرم و چهارچوب گذاري بلوک جنوبي

اتمام کاشيکاري راه پله غربي بلوک جنوب

بلوک جنوبی
کاشی کاری آشپزخانه ها تا طبقه ششم تکمیل شده است
لوله کشی فاضلاب و آب تا طبقه هفتم تکمیل شده است
لوله کشی آتش نشانی تا طبقه سوم تکمیل و شروع طبقه چهارم میباشد
تمام فرم های نما در قسمت شمالی بلوک جنوبی تکمیل شده است

چهارچوب گذاری داخل واحدها و بالکن ها طبقات اول تا هفتم بلوک جنوبی و طبقات اول تا پنجم شمالی به اتمام رسیده

شروع فرم گذاری نما در بلوک شمالی
آدرس: تهران میدان پونک بلوار عدل خیابان گلزار یک غربی پلاک 42
تعداد طبقات: 11 طبقه مسکونی
تعداد بلوک: 4
تعداد واحد: 286