پروژه میثاق

در حال ساخت
وضعیت پروژه: در حال ساخت

توضیحات اجمالی از پیشرفت پروژه در تاریخ 1400/10/29
اتمام نصب بالابرها در نماى ميثاق جهت اجراى سیمانكارى در نما .

آدرس : تهران یاگار امام روبروی بلوار کوهستان خیابان میثاق انتهای خیابان طاهر خانی غربی

تعداد طبقات: 15 طبقه مسکونی

تعداد بلوک: 2

تعداد واحد: 120