پروژه میثاق

در حال ساخت
وضعیت پروژه: در حال ساخت

توضیحات اجمالی از پیشرفت پروژه در تاریخ 1403/02/15

  • اتمام عملیات نما جز قسمت پشت آلیماک در بلوک جنوب
  • اتمام اجرای سنگ لابی بلوک شمال و اجرای همین مورد در لابی بلوک جنوب
  • ادامه‌ی عملیات اجرای کناف سقف در طبقه‌ی ۸ بلوک جنوب
  • اجرای عملیات اسپرینکلر در طبقه ۱۲ بلوک جنوب
  • اجرای عملیات آرماتوربندی سازه‌ی میانی
  • اجرای وال‌پست دیوارهای جانبی واحد ۲ طبقه‌ی اول بلوک شمال به منظور آماده‌سازی برای تیغه‌چینی
  • اتمام اجرای پلکان ورودی بلوک شمالی
  • و …

اجرای آستر و رویه نما

اجرای آستر بالکن ها

آدرس : تهران یاگار امام روبروی بلوار کوهستان خیابان میثاق انتهای خیابان طاهر خانی غربی

تعداد طبقات: 15 طبقه مسکونی

تعداد بلوک: 2

تعداد واحد: 120