پروژه میثاق

در حال ساخت
وضعیت پروژه: در حال ساخت

توضیحات اجمالی از پیشرفت پروژه در تاریخ 1401/12/20

•اجرای کاشی آشپزخانه ها

اجرای آستر و رویه نما

اجرای آستر بالکن ها

  • و‌..‌.

آدرس : تهران یاگار امام روبروی بلوار کوهستان خیابان میثاق انتهای خیابان طاهر خانی غربی

تعداد طبقات: 15 طبقه مسکونی

تعداد بلوک: 2

تعداد واحد: 120