پروژه شبنم

در حال ساخت
وضعیت پروژه: در حال ساخت

1400/01/25

  • اجرای اصلاح فونداسیون بر اساس نقشه جدید مهندس خلیلی فرد.آدرس: تهران خیابان ولنجک خیابان 26 روبروی جنب پلاک 28
تعداد طبقات: 9 طبقه مسکونی
تعداد بلوک: 2
تعداد واحد: 72