پروژه رز

در حال تحویل
وضعیت پروژه: تحویل شده
در حال تحویل واحد

آدرس: تهران خیابان ولنجک خیابان 26 روبروی مجتمع یاس
تعداد طبقات: 10 طبقه مسکونی
تعداد بلوک: 2
تعداد واحد: 90