پروژه ارم

در حال تحویل
وضعیت پروژه: تحویل شده

آدرس: تهران بزرگراه شهید باکری جنوب جنب هایپر استار انتهای خیابان ارم سمت راست
تعداد واحد: 10 طبقه مسکونی
تعداد بلوک: 3
تعداد واحد: 240