اطلاعیه پروژه نسترن

اعضاء محترم پروژه نسترن

با سلام و احترام و آرزوي سلامتي به استحضار مي رساند پيرو دو اطلاعيه قبلي تعدادي از فيش هاي ٢٠٪؜ اعضاء كه تا مهلت قانوني واريز شده بود تحويل شركت گرديد و امروز تا دير وقت كليه فيش هاي دريافتي اعم از فاكس و واتسپ بررسي و ان شاء الله فهرست دقيق واحد هاي باقي مانده حداكثر تا پايان وقت اداري روز يك شنبه مورخ ١٤٠٠/٠٥/١٠ تنظيم و اعلام خواهد شد علت تأخير يك روزه دقت بيشتر در تعيين واحدها بوده است و همچنين مجددا برگه هاي انتخاب واحد افرادي كه واحد آنها مشخص نشده است بررسي و تا قبل از روز جلسه اسامي آنها نيز اعلام خواهد شد.

با پوزش و تشكر

دفتر شركت