اطلاعیه پروژه نسترن

اعضاء محترم پروژه نسترن
باسلام واَرزوی سلامتی به اطلاع می رساند افرادی که واحد اَنها تعیین و متمم قرارداد دريافت كرده اند و قصد دارند که مابقی مبلغ متمم قرارداد را یکجا پرداخت کنندتاقیمت واحد انهاقطعی محاسبه شود تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 11\5\1400فرصت دارند که اقدام وفیش اَنرا به دفتر شرکت تحویل دهند.پس ازتاریخ فوق ملاک محاسبه مفاد متمم قراردادمی باشد.
باتشکر دفتر شرکت.