اطلاعیه پروژه نسترن

اعضای محترم پروژه نسترن

با سلام و احترام مجدداً به اطلاع می رساند افرادی که واحد آن ها تعیین شده و تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1400/04/21 فرصت دارند مبلغ متمم قرار داد را پرداخت نمایند در غیر اینصورت واحد انتخاب شده آنها منتفی و به افرادی که در اولویت بعدی از ایشان قرار دارد واگذار می شود. تأخیر در پرداخت اقساط ماهانه نیز با همین روش انجام می شود.

با تشکر

دفتر شرکت