اطلاعیه پروژه نسترن

اطلاعیه
اعضاء محترم پروژه نسترن
با سلام و احترام و آرزوی سلامتی به اطلاع اعضاء محترمی که واحد آن ها تعیین شده و تا کنون جهت دریافت متمم قرارداد مراجعه نکرده اند می رساند حداکثر تا روز شنبه 1400/04/12 فرصت دارند 20 % اولیه را پرداخت و با ارائه فیش متمم قرارداد خود را دریافت کنند. بدیهی است بعد از مهلت ذکر شده واحد اعلامی حذف و از مابقی اولویت های ایشان پس از مطابقت با انتخاب واحد سایر اعضاء تعیین خواهد شد.
دفتر شرکت