اطلاعیه پروژه نسترن 19-09-99

اعضاء محترم پروژه نسترن

با سلام و احترام و آرزوی سلامتی به استحضار می رساند پرونده کلیه اعضا بررسی و برای چهار گروه زیر ظرف سه روز آینده جهت رفع نواقص و پرداخت بدهی پیامک ارسال خواهد شد هریک از افراد باید مطابق متن آن اقدام نموده و مدارک لازم و یا فیش واریزی را ظرف مدت یک هفته به شماره 88807945 فاکس نموده وا ز مراجعه حضوری جداً خودداری کنند

1- افرادی که تا کنون وام خود را تسویه نکرده اند.

2- افرادی که کسری واریزی دارند

3- افرادی که تأخیر دارند

4- افرادی که هم تأخیر و هم کسری واریزی دارند

– در مورد بند 2 و 1 هریک از اعضاء اگر واریزی داشته اند و فیش آن را ارائه نکرده اند باید فیش یا فیش های واریزی را به دفتر شرکت ارسال و یا فکس کنند

– در مورد بندهای 3و4 هریک از اعضاء پس از رویت مدت تأخیر و بررسی زمان فیش های واریزی در صورت اشتباه محاسبات درخواست بررسی مجدد خود را به انضمام تصویر مدارک به دفتر شرکت ارسال کنند.

– برای افرادی که تأخیر ندارند پیامک ارسال نمی شود.

عدم ارسال مدارک پس از پایان مهلت اعلام شده به منزله تأیید محاسبات شرکت می باشد و طبق مفاد قرارداد عمل خواهد شد.

– پس از مهلت مذکور و دریافت مدارک پرونده های این چهار گروه مجدداً بررسی و پس از رفع هرگونه اشتباه احتمالی شرایط و زمان انتخاب واحد به اطلاع رسانده خواهد شد.

 

 با آرزوی سلامتی

    دفتر شرکت