اطلاعیه عمومی در امور بانکی

اعضای محترم پروژه ها

با سلام و احترام

نظر به ضرورت تسریع در امور بانکی و سهولت انجام عملیات غیر حضوری و اینترنتی خواهشمنداست از تاریخ 99/07/07 از واریز وجه به حساب 459800175908 نزد بانک سپه شعبه مطهری غربی کد 459 مربوط به شرکت نوید فرهنگ و تجربه خودداری نموده وکلیه وجوه مربوطه اعم از اقساط و … را به حساب 8567156741 نزد بانک ملت شعبه دولت کد 7000/3  بنام شرکت نوید فرهنگ و تجربه واریز فرمائید.

 

                                                                                                      با تشکر      

واحد مالی شرکت