اطلاعیه پروژه نسترن

اعضای محترم پروژه نسترن

با سلام و آرزوی سلامتی به منظور تمهید مقدمات انتخاب واحد موارد زیر را به استحضار می رساند:

1- افرادی که تا کنون وام خود را تسویه نکرده اند تا 99/07/10 فرصت دارند که مابه التفاوت واریزی خود را تا سقف (2.900.000.000) ریال پرداخت کنند. بدیهی است در صورت عدم واریزی به منظور حفظ حقوق سایر اعضاء از تاریخ صدور این اطلاعیه جمع مدت تاخیر محسوب می شود.

2- آن تعداد از اعضاء که به هر دلیلی بدهی دارند ایشان نیز تا 99/07/10 باید کسری واریزی خود را تا سقف (2.900.000.000) ریال کامل کنند و تاخیر آنها هم طبق مفاد قرارداد محاسبه می شود.

3- کلیه اعضاء که از ابتدای پروژه و یا در ماههای اخیر به علت شرایط بهداشتی جامعه نتوانسته اند بعضی از فیش های واریزی خود را به دفتر جهت دریافت رسید ارائه دهند آنها نیز باید با درج کامل نام و نام خانوادگی عضو از طریق شماره 88807945-021 به دفتر فاکس و جداً از مراجعه حضوری خودداری کنند.

4- پس از تحقق کامل موارد فوق و تکمیل پرونده هر یک از اعضاء امتیاز بندی بر اساس مفاد قرارداد انجام خواهد شد.هر گونه نقص در پرونده افراد به صورت موردی به اطلاع ایشان رسانده خواهد شد.

5- امتیاز بندی صرفاً بر اساس تاخیر یا عدم تاخیر در پرداخت ها انجام خواهد شد و تا تاریخ 99/08/30 از طریق سایت شرکت به اطلاع اعضاء رسانده می شود.

6- هر فرد با مراجعه به لیست مندرج در سایت شرکت با کد شناسایی خود ( بخشی از اعداد شماره تلفن همراه) می تواند از وضعیت خود مطلع و در صورت اعتراض مدارک خود را ظرف ده روز پس از اعلام به دفتر فاکس کند.

7- پس از بررسی اعتراض های احتمالی , نتیجه نهایی با همان روش مندرج در بند 6 به اطلاع رسانده خواهد شد و تا تاریخ 99/09/25 زمان انتخاب واحد و چگونگی انجام آن نیز با توجه به شرایط بهداشتی جامعه اعلام می شود.

8- چگونگی فروش باقی مانده متراژ بخش تجاری جهت تسریع در پیشرفت کار برای خرید اعضاء پروژه تا 99/07/01 به اطلاع اعضاء رسانده می شود.

9- قبل از انتخاب واحد هزینه های انجام شده تا 99/9/01 محاسبه و با در نظر گرفتن هزینه های بعدی برای اتمام پروژه به صورت تقریبی و پس از کسر درآمد حاصله از فروش بخش تجاری به طور علی الحساب قیمت پایه برای عقد متمم قرارداد و قیمت نهایی در پایان پروژه اعلام می شود.

10- عقد متمم قرارداد پس از تعیین واحد هر یک از اعضاء انجام خواهد شد.

                                                                                                                                                با تشکر

دفتر شرکت