اطلاعیه پروژه تجاری نسترن

 با سلام و احترام به اطلاع آن عده از اعضای محترم پروژه نسترن که متقاضی خرید سهم واحد های تجاری این پروژه بوده اند می رساند نسبت به تسویه حساب واریزی برای متراژ درخواستی خود تا اول شهریورماه اقدام نموده و پس از تکمیل واریزی از دهم شهریور ماه با در دست داشتن کارت ملی و شناسنامه (به همراه کپی)برای دریافت قرارداد از ساعت 8:30 لغایت ۱۳ به دفتر شرکت مراجعه نمایند.

با تشکر