اطلاعیه تجاری پروژه نسترن

اعضا محترم پروژه نسترن
با سلام و احترام
نظر به فروش بخشی از مجموعه تجاری به صورت مشاعی و همچنین درخواست تعدادی از اعضا و رابطین محترم کلیه ی همکاران می توانند اقساط پروژه را مانند قبل تا اطلاع ثانوی هردوماه یکبار پرداخت کنند بدیهی است کسانی که سهم مشاعی از مجموعه تجاری خریداری نموده اند طبق اطلاعیه های مریوطه باید اقساط خود را پرداخت کنند.
با تشکر دفتر شرکت