اطلاعیه پروژه شبنم


 

اعضاء محترم پروژه شبنم
با سلام و احترام و آرزوی سلامتی با پیگیری های مستمر و تأیید معاونت محترم معماری و شهر سازی شهرداری تعداد نهایی طبقات پروژه با همان میزان تراکم به 10 طبقه روی پیلوت و چهار زمین تصویب گردید که پس از اصلاح نقشه های قبلی با طرح نمای پیشنهادی زیر مراحل تأیید نقشه های جدید و صدور پروانه در اسرع وقت پیگیری خواهد شد.
با تشکر دفتر شرکت
نمای پیشنهادی پروژه به شهرداری